VI Forum Samorządowe Powiatu Polickiego

18 lutego 2016

Po raz szósty przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowego spotkali się w ramach Forum Samorządowego Powiatu Polickiego. Tym razem spotkanie odbyło się w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej, a jego gospodarzem była pani Teresa Dera Wójt Gminy Dobra. Gościem forum, na zaproszenie pana Cezarego Arciszewskiego Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach, była pani Ewa Stanecka Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która przedstawiła problematykę ochrony zabytków na terenie powiatu polickiego. Tematyka ta, ze względu na fakt iż na terenie gmin znajdujących się w obszarze powiatu polickiego znajduje się wiele obiektów historycznych, m.in. obiekty sakralne, cmentarze oraz parki i zespoły pałacowe, które wymagają szczególnej ochrony i opieki.

Pośród omawianych tematów nie zabrakło również bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Starosta Policki podkreślił konieczność kontynuacji działań podjętych w 2015 r., zarówno w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, doświetlenia przejść , jak i tych związanych z projektem „Na drodze wybierz Życie”. Uczestnicy forum wspólnie uznali konieczność integrowania działań podejmowanych przez poszczególne samorządy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Kolejnym ważnym tematem poruszonym podczas forum było funkcjonowanie Domu Seniora w Policach. Pani Beata Chmielewska, Członek Zarządu Powiatu w Policach, poinformowała o dobiegającej końca inwestycji związanej z przebudową budynku po SOSW Nr 2 w Policach. Jeśli nie będzie przeszkód związanych z realizacją dalszych procedur zezwalających na jego funkcjonowanie, seniorzy już w kwietniu br. będą mogli korzystać z oferowanych w nim usług.

VForumSamorzadowe.zd

Tekst i fot. Agnieszka Rychlik- Bakalarz ,Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji ,Starostwo Powiatowe w Policach

Drukuj Drukuj Email Email