V sesja Rady Powiatu w Policach

22 lutego 2019

Bezpieczeństwo i porządek publiczny to główne tematy V sesji Rady Powiatu w Policach, która odbyła się 22 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Policach. 

Obrady rozpoczęto minutą ciszy w celu  uczczenia pamięci zmarłego Jana Olszewskiego .

Po otwarciu i przedstawieniu porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego, radni powiatowi przyjęli protokół IV sesji Rady Powiatu w Policach i wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Następnie Starosta Policki Andrzej Bednarek przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polickiego za 2018 rok. Kontynuując temat bezpieczeństwa,  Komendant Powiatowy Policji w Policach Mariusz Bajor przedstawił informacje na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2018 r., natomiast  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach Marek Gendek dokonał prezentacji na temat bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Podczas V sesji, radni podjęli  uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2019 rok,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego.

Porządek obrad V sesji Rady Powiatu w Policach

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 29 marca br.

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwo Powiatowe w Policach

Foto: Agnieszka Jaguszewska/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwo Powiatowe w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email