Usunięto już ponad 19 tysięcy ton odpadów z terenu przy ul. Kamiennej w Policach

16 marca 2023

Prace sprzątające przy ul. Kamiennej w Policach

Trwa realizacja projektu pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej. Dotychczas usunięto ponad 19 tysięcy ton odpadów. Pozostało do usunięcia jeszcze około 28 tysięcy ton.

To pierwszy etap zadania. Wykonawca inwestycji, firma BFK Polska sp. z o.o. na uprzątnięcie terenu ma czas do końca lipca br.

Po wysortowaniu z ogólnej masy odpadów surowców wtórnych w celu ich odzysku lub recyklingu, rozpocznie się drugi etap, który polegać będzie na przetworzeniu pozostałej masy odpadów zawierającej głównie zmieszane odpady budowlane na kruszywa przydatne do wykorzystania w celu rekultywacji terenów zdegradowanych i na podbudowy drogowe.

Aktualnie Powiat Policki jest na etapie prac przygotowawczych dotyczących prac koncepcyjnych, badawczych i terenowych związanych z  przeprowadzeniem rekultywacji wraz z remediacją oczyszczonego terenu wraz z nadaniem nowych wartości użytkowych terenu związanych ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej. 

Po dokonaniu tych prac Powiat Policki przystąpi do przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację drugiego etapu projektu.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 29 milionów 765 tysięcy 566 zł i 89 groszy, z czego koszty kwalifikowalne to 29 milionów 764 tysiące 705 zł i 89 groszy. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi 25 milionów 300 tysięcy złotych.

Realizacja projektu pn. "usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej" ma się zakończyć do 31 grudnia 2023 r.

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Dziennik Policki


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email