Uroczyste otwarcie wiaduktu drogowego w Policach-Mścięcinie

6 grudnia 2017

6 grudnia uroczyście otwarto zmodernizowany wiadukt drogowy w Policach-Mścięcinie. Inwestycja, którą realizował Powiat Policki była możliwa dzięki wsparciu Gminy Police i Grupy Azoty Police.

Umowa na przebudowę wiaduktu została podpisana 16 maja br. To pierwszy etap realizacji przebudowy połączenia drogowego Police - Szczecin. W ramach inwestycji zniesione zostało ograniczenie tonażowe do 30 ton. Została także poszerzona konstrukcja w celu umiejscowienia na wiadukcie ścieżki rowerowej. W ramach inwestycji przebudowane zostały również dojazdy do wiaduktu po obu jego stronach na łącznej długości 130 m. 

Remont wiaduktu był konieczny. Jego stan techniczny był katastrofalny. To był tak naprawdę ostatni moment na jego modernizację. 

Gospodarz wydarzenia, Starosta Policki Andrzej Bednarek, zaprosił gości do uroczystego przecięcia wstęgi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Burmistrz Polic Władysław Diakun, Wiceprezes Grupy Azoty Police Tomasz Panas, reprezentant Prezydenta Szczecina Andrzej Durka, Przewodniczący Rad: Powiatu Cezary Arciszewski, Miejskiej Witold Król i pełnomocnik firmy Intop Warszawa Sp. z o.o Mirosław Lipski.

Przebudowa wiaduktu kosztowała 4 miliony 660 tysięcy złotych. 1 milion 660 tysięcy pochodził ze środków Budżetu Państwa, 1 milion 500 tysięcy złotych z budżetu Gminy Police, a 500 tysięcy złotych z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Pozostały milion złotych pochodził z budżetu Powiatu Polickiego. Inwestorem wiodącym był Powiat Policki.

Przebudowa wiaduktu to pierwszy etap realizacji wspólnego zadania Powiatu Polickiego i Miasta Szczecin pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin”.

Zadanie to znajduje się na liście projektów zidentyfikowanych w trybie bezkonkursowym w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020. Drugi etap – przebudowa drogi pomiędzy Szczecinem, a Policami – zrealizowany zostanie w przyszłym roku.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email