Upływa termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Polickiego

21 marca 2019

30 kwietnia 2019 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Polickiego za sukcesy uczniów roku szkolnym 2018/2019.

Nagroda Starosty Polickiego skierowana jest do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki oraz dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu Polickiego, uczących się w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest inny organ niż Powiat Policki.

Nagroda Starosty przyznawana jest za osiągnięcia ucznia, potwierdzona zdobyciem indywidualnie lub drużynowo:

  • tytułu laureata I, II lub III miejsca w rejonowym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym konkursie wiedzy albo udziałem w olimpiadzie na szczeblu ogólnopolskim;
  • tytułu laureata I, II lub III miejsca w rejonowym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym konkursie artystycznym;
  • I, II lub III miejsca w rejonowych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursach sportowych.
  • Nagroda przyznawana jest także uczniom za działalność w ramach wolontariatu na rzecz społeczności lokalnej. Nagradzane jest tylko najwyższe osiągnięcie ucznia w danej kategorii. Każdy uczeń ma prawo do otrzymania nagrody w kilku kategoriach w danym roku szkolnym.

Wniosek o przyznanie nagrody przedkłada Staroście Polickiemu dyrektor szkoły lub rodzic/opiekun prawny za zgodą dyrektora szkoły, do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego (Starosta Policki może poddać weryfikacji wnioski złożone po ww. terminie, nie później jednak niż do 31 sierpnia danego roku szkolnego).

Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Polickiego

Regulamin


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email