Umowa o dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej podpisana

27 grudnia 2019

W poniedziałek 23 grudnia podpisano umowę o dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż części drogi powiatowej Szczecin-Warnik.  
 
Odcinek liczy 2,5 kilometra od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z inną drogą powiatową prowadzącą z Mierzyna do Stobna. 
 
Podpisana umowa między Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem, a Starostą Polickim Andrzejem Bednarkiem - przy udziale Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej daje 85% dofinansowania do zadania zaplanowanego na 2020 rok. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020. 
 
Nowa pieszo-rowerowa trasa przebiegnie ze Stobna (od skrzyżowania drogi powiatowej 3923Z Szczecin-Warnik z drogą powiatową 3922Z Mierzyn-Stobno) w pobliżu strefy usługowo-produkcyjnej, przez Przylep, do ul. Okulickiego w Szczecinie. Nowoczesna infrastruktura ułatwi dojazd do miejsc pracy zlokalizowanych w Stobnie i w Szczecinie oraz do węzła przesiadkowego przy ul. Okulickiego. Inwestycja pozytywnie wpłynie również na środowisko naturalne i przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń.
 
  • Lokalizacja nowej rowerowej infrastruktury to dobre wieści dla mieszkańców Powiatu Polickiego, gminy Dobra i miasta Szczecin. Ścieżka będzie bowiem doskonałą, alternatywną formą dla transportu samochodowego. Dodatkowo bardzo pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne, bo przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń - powiedział Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz.
Koszt działań przy projekcie Powiat Policki oszacował na 2,5 mln zł. Urząd Marszałkowski przekaże beneficjentowi na zaplanowane przez niego prace ponad 2,1 mln zł. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Roboty potrwają od stycznia do grudnia przyszłego roku.
 
  • Wykonawca robót został już wybrany. Liczymy, że inwestycja zakończy się do października 2020 roku - mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek.
Zadanie wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 "Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.2 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".
 
Tekst: biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji
 
Foto: biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie
 

Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email