Udane przedsięwzięcie dotyczące szkolnictwa zawodowego w Polsce i Niemczech

20 czerwca 2017

W dniach 6-8 czerwca w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbył się Kongres Edukacyjny „Wspólna Strategia Edukacyjna Szansą Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy” oraz Giełda Szkolnictwa Zawodowego w Polsce i Niemczech zorganizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Powiat Policki oraz Powiat Vorpommern - Greifswald.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonali Andrzej Bednarek Starosta Policki i Marek Subocz Wicewojewoda Zachodniopomorski.

W Kongresie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Śródlądowej, Ministerstw pięciu niemieckich Krajów Związkowych, Kuratorzy Oświaty, przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorcy, przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych i klastrów edukacyjnych.

W trakcie spotkania przedstawiona została polityka oświatowa Państwa, m.in. w obszarze kształcenia dualnego, praktyk i staży zawodowych, powiązania edukacji zawodowej z regionalnym rynkiem pracy oraz możliwości polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej.

Podczas Kongresu dr Thomas Drescher Sekretarz Stanu w Ministerstwie Szkolnictwa Młodzieży i Spotu Kraju Związkowego Brandenburgia, zapoznał uczestników z założeniami polityki kadrowej szkolnictwa zawodowego Brandenburgii. 

Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach zaprezentowała formy współpracy edukacyjnej i doświadczenia 23-letniej współpracy samorządowej i edukacyjnej realizowanej w partnerstwie Powiatu Polickiego z Powiatem Greifswald Vorpommern, podkreślając rolę i rangę bezpośredniego udziału i zaangażowania organu prowadzącego w działania proedukacyjne.

Kongres zrealizowano w ramach Programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Równocześnie zorganizowano Giełdę Szkolnictwa Zawodowego w Polsce i Niemczech, podczas której zaprezentowano ofertę kształcenia zawodowego polskich i niemieckich placówek oświatowych w następujących branżach: 

  • gastronomia i hotelarstwo,
  • mechanika pojazdowa i logistyka, 
  • elektronika i informatyka, 
  • budownictwo, 
  • szkolnictwo morskie i śródlądowe.

Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych.

Jego celem było przybliżenie nowych rozwiązań w szkolnictwie branżowym, wymiana doświadczeń, zwiększenie zainteresowania ofertą kształcenia branżowego, przyczynienie się do rozwoju regionalnego rynku pracy oraz nawiązanie polsko-niemieckich partnerstw szkolnych.

Giełda Kształcenia Zawodowego zgromadziła 80 wystawców, m.in. Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie, Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, Zespół Szkół nr 7 w Koszalinie, Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, w tym Kuratoria Oświaty ze Szczecina, Opola i Wrocławia, które zaprezentowały ofertę edukacyjną wybranych branż zawodowych - gastronomia i hotelarstwo, mechanika pojazdowa i logistyka, elektronika i informatyka, budownictwo, szkolnictwo morskie i śródlądowe.

W Kongresie Edukacyjnym „Wspólna Strategia Edukacyjna Szansą Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy” wzięło udział prawie 280 uczestników, natomiast w Giełdzie Szkolnictwa Zawodowego w Polsce i Niemczech ponad 150. W branżach oferujących kształcenie zawodowe zaprezentowało się ponad 200 osób. Giełdę Szkolnictwa Zawodowego odwiedzili uczniowie szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego. 

Giełda Szkolnictwa Zawodowego w Polsce i Niemczech był projektem dofinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz i państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Fotogaleria

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji, kuratorium.szczecin.pl

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email