Tymczasowa zmiana siedziby z uwagi na uwarunkowania organizacyjne Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Dobrej

7 marca 2024

Z uwagi na uwarunkowania organizacyjne PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W DOBREJ z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 11a, czynny w każdą roboczą środę w godzinach od 12:00 do 16:00 w okresie od 11 do 31 marca 2024 r. zmienia swoją siedzibę na miejscowość Dołuje przy ul. Żubrzej 7 (budynek filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej Klub w Dołujach)

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 91 43 28 143,

w dni robocze:

  • w poniedziałek w godz. 7:30 - 16:00,
  • od wtorku do czwartku w godz. 7:30 - 15:30
  • oraz w piątek w godz. 7:30 - 15.00.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Drukuj Drukuj Email Email