Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

23 lutego 2021

Plakat z napisem Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Jest ona związana z obchodzonym corocznie Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. Dzień Ofiar Przestępstw w Polsce obchodzony jest 22 lutego. Ma on przypominać o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

W dniach od 22 lutego do 28 lutego br.  organizowany jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz w prokuraturach rejonowych okręgu szczecińskiego wyznaczeni prokuratorzy będą pełnili telefoniczne dyżury, w trakcie których pokrzywdzeni przestępstwem, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, będą mogli uzyskać telefoniczne wsparcie oraz informacje na temat przysługujących im uprawnień.  

Dyżury telefoniczne pod numerem 91 883 80 70 w Prokuraturze Szczecin-Zachód w dniach 22-28 lutego 2021 r.:

Poniedziałek           07.30-13.30    14.00-20.30

Wtorek                       07.30-13.30    14.00-20.30

Środa                          07.30-13.30    14.00-20.30

Czwartek                   07.30-13.30    14.00-20.30

Piątek                          07.30-13.30    14.00-20.30

Sobota                         10.00-13.00

Niedziela                   10.00-13.00

Grafik dyżurów telefonicznych w prokuraturach okręgowej i rejonowych dostępny w serwisie internetowym Prokuratury Okręgowej w Szczecinie


Ponadto przypominamy, że w   Lokalnym Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul. Szkolnej 2 w Policach, dyżurują osoby pierwszego kontaktu w każdy wtorek, w godzinach od 12.00-18.00.

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona jest dla:

  • osób pokrzywdzonych przestępstwem i bliskich tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat - szczególnie jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego);

  • świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.

Pomoc ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne.
Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe.

 Rodzaje pomocy:

  • psychologiczna (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych,
  • psychoterapeutyczna dla dzieci i dorosłych,
  • konsultacje z psychiatrą,
  • prawna (adwokat, komornik, radca prawny),
  • mediacje,
  • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej,
  • schronienie z zasobów Ośrodka (w Szczecinie i w Policach),
  • materialna w zakresie mi.n. finansowania kosztów tłumaczenia, leczenia, edukacji, szkoleń, przejazdów, zorganizowanego wyjazdu małoletniego, dofinansowanie do czynszu, bony żywnościowe oraz bony na zakup odzieży i środków czystości i higieny osobistej, inne.

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach/ red. Agnieszka Jaguszewska Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email