Twórzmy razem Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego!

15 czerwca 2016

W Powiecie Polickim powstanie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego.

W jej skład wchodzić będzie 20 członków, w tym 5 przedstawicieli Rady Powiatu w Policach, 5 przedstawicieli Zarządu Powiatu w Policach oraz 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego.

Dla zachowania reprezentatywności terytorialnej wszystkich gmin położonych na terenie Powiatu Polickiego zadecydowano, iż Gminę Nowe Warpno reprezentować będzie jeden przedstawiciel, Gminy Dobra oraz Kołbaskowo – po dwóch przedstawicieli, a Gminę Police – pięciu przedstawicieli.

Już teraz zachęcamy Państwa do zapoznania się z trybem i zasadami powoływania członków Rady spośród przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, które zostały szczegółowo określone w uchwale Nr XVIII/149/2016 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach, ale przede wszystkim do aktywnego zgłaszania swoich przedstawicieli – na zasadach i w formie określonej w niniejszej uchwale.

Zachęcamy również Państwa do aktywnego śledzenia strony internetowej Powiatu Polickiego (www.policki.pl), gdzie już wkrótce pojawi się ogłoszenie Zarządu Powiatu w Policach
o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych
na członków Rady, w tym formularz zgłoszeniowy oraz wymagane dokumenty.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach – tel. 91 4 328 143.

Tekst: Daria Dudek/Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

Drukuj Drukuj Email Email