Twój Radny – Napisz. Porozmawiaj.

23 marca 2016

Informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Policach jest realizowany program „Twój Radny – Napisz. Porozmawiaj”, którego inicjatorami są Radni Powiatu Polickiego Tomasz Tokarczyk oraz Dominik Brzęcki z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jego celem jest ułatwienie mieszkańcom Polic kontaktu z Radnymi Rady Powiatu w Policach.

Program działa na trzech płaszczyznach: kontakt mailowy, tradycyjny pocztowy oraz bezpośredni. Inicjatywa ma na celu udostępnienie mieszkańcom szerokiego wachlarza możliwości przekazywania radnym swoich sugestii, spostrzeżeń oraz spraw do załatwienia dotyczących lokalnej społeczności.

Kontakt mailowy z radnymi jest możliwy poprzez kliknięcie na logo programu na stronie powiatowej i wybór określonego adresu mailowego - http://policki.pl/twoj-radny/

Kontakt pocztowy – dzięki umiejscowieniu skrzynek pocztowych w uczęszczanych punktach miasta:

  • przy ul. Wyszyńskiego (naprzeciwko „Kingi”),
  • przy ul. Piłsudskiego (przy skrzyżowaniu z ul. PCK),
  • przy ul. Grunwaldzkiej na Starym Mieście (przy „baszcie”).

Listy ze wskazanym adresatem są przekazywane radnym za pośrednictwem Biura Rady Powiatu. Listy niezaadresowane także są rozpatrywane przez właściwe komisje Rady. Skrzynki są regularnie opróżniane przez pracownika Starostwa Powiatowego (raz w tygodniu).

Kontakt bezpośredni - spotkania przy kawie, odbywające się w każdy czwartek w Piekarni - Cukierni Staromiejskiej, przy ul. Bankowej w godz. 16.00 – 18.00.

Drukuj Drukuj Email Email