TRYB BEZKONKURSOWY!!! – NOWY UPROSZCZONY WZÓR OFERTY I SPRAWOZDANIA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 570) w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego od dnia 10 maja 2016 r. obowiązują nowe wzory formularzy.

Do pobrania:

Tryb bezkonkursowy - nowy uproszczony wzór formularza
Tryb bezkonkursowy - uproszczony wzór sprawozdania

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż zmiana ta dotyczy jedynie trybu bezkonkursowego *przewidzianego w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

W związku z powyższym nadal obowiązują dotychczasowe wzoru oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego w przypadku ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Halina Michalak
Z-ca Naczelnika Wydziału
Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

Drukuj Drukuj Email Email