Trwają konsultacje społeczne dla mieszkańców SOM dotyczące projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2030”

25 września 2023

Grafika dotycząca konsultacji społecznych

Od dnia 19 września 2023 r. trwają konsultacje społeczne dla mieszkańców SOM dotyczące projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2030”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie treści Strategii.

Ten strategiczny dokument wskazuje na długoterminową wizję i konkretne cele w zakresie rozwoju w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Pierwszoplanowymi adresatami Strategii są mieszkańcy szczecińskiego obszaru metropolitalnego . Stąd tak ważny jest ich głos i udział w konsultacjach społecznych, które są istotnym elementem procesu tworzenia strategii.

WSZELKIE INFORMACJE (w tym treść dokumentu oraz załączniki) ZNAJDUJĄ SIĘ POD poniżej wskazanym linkiem

Szczegółowe informacje o konsultacjach:

1. Konsultacje prowadzone są w terminie od 19 września do 24 października 2023 r.

2. Uwagi, opinie i propozycje ewentualnych sugestii zmian do projektu Strategii można składać we wskazanym terminie za pomocą:

a) wypełnionego formularza zgodnego ze wzorem << Formularz zgłoszeniowy>>, w następujący sposób:

  • złożenie w siedzibie Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Pl.  Kilińskiego 3, 71-414  Szczecin, poprzez zgłoszenie uwag ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu +48 91 421 71 60 ,
  • przesłanie pocztą na adres Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Pl.  Kilińskiego 3, 71-414  Szczecin: (decyduje data wpływu),
  • przekazanie za pomocą poczty elektronicznej na adres: strategia@som.szczecin.pl,
  • poprzez system ePUAP, na adres skrytki Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego: : /SSOM/SkrytkaESP,

b) spotkania publicznego (stacjonarnego)
otwarte spotkanie konsultacyjne zaplanowane na: 5 października 2023 r. o godzinie 15:00 w siedzibie  Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Pl. Kilińskiego 3 w  Szczecinie, pok. 254 (II piętro) Ze spotkania sporządzony będzie protokół, z zebraniem kluczowych wniosków.

Aby wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym, wystarczy do 4 października 2023 r. do godziny 14:00 wypełnić formularz zgłoszeniowy(Ilość miejsc ograniczona)

c) wysłuchania publiczne projektu
spotkanie w formie on–line w dniu 10 października 2023 r. o godz. 10.00, link do spotkania udostępniony zostanie na stronie internetowej 

Aby wziąć udział w wysłuchaniu publicznym należy do 8 października 2023 r. do godziny 14:00 wypełnić formularz zgłoszeniowy (Ilość miejsc ograniczona)

d) Wysłuchanie odwrócone projektu strategii
spotkanie w formie on–line w dniu 17 października 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się wysłuchanie odwrócone, podczas którego przedstawiciele SSOM odniosą się do wypowiedzi przedstawionych podczas wysłuchania publicznego z dnia 10 października 2023 r.

Link do wysłuchania udostępniony zostanie na stronie internetowej 

3. Dokumentacja sprawy dostępna jest w siedzibie Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Pl. Kilińskiego 3, Szczecin.

4. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów.

5. Uwagi zgłoszone po dniu 24 października 2023 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

6. Z przebiegu i wyników konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, w terminie do 30 dni od daty zakończenia konsultacji i podane zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

7. Szczegółowych informacji w sprawie konsultacji udziela Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pod numerem telefonu: +48 91 421 71 60  i za pomocą adresu poczty elektronicznej strategia@som.szczecin.pl

Tekst i Foto: Szczeciński Obszar Metropolitalny

Drukuj Drukuj Email Email