TRANSPLANTACJA „DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ”

17 marca 2023

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Powiatu Polickiego do udziału w akcji 'DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ' tym razem o transplantacji

Powiat Policki rozpoczyna akcję promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców Powiatu Polickiego pod nazwą „DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ”. Raz-dwa razy w miesiącu będą upowszechniane na stronie internetowej Powiatu Polickiego, jak i za pomocą wszelkich dostępnych kanałów informacyjnych, materiały na wybrany temat z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Będziemy informowali naszych mieszkańców o możliwościach leczenia, o realizowanych programach polityki zdrowotnej, o miejscach, gdzie można wykonać badania profilaktyczne itp.

Pierwszym tematem, który chcielibyśmy Państwu przybliżyć to temat TRANSPLANTACJI. Petycja jednego z mieszkańców zdopingowała nas do podjęcia działań w zakresie zwiększenia świadomości tak ważnej idei.  Poniżej przedstawiamy wybrane najważniejsze zagadnienia w tym zakresie oraz linki, pod którymi można znaleźć przydatne informacje.  

Przeszczepianie narządów jest metodą ratowania życia. Polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka. Dla osób ze skrajną niewydolnością serca, płuc czy wątroby przeszczepienie narządu jest jedyną skuteczną metodą ratującą życie, podobnie jak przeszczep szpiku w przypadku nieuleczalnych chorób szpiku (w tym różnych rodzajów białaczek).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli ktoś za życia nie wyraził sprzeciwu, lekarze mogą pobrać od niego narządy i tkanki, zgoda rodziny nie jest wymagana. Jednak w praktyce lekarze zawsze rozmawiają o pobraniu narządów z najbliższymi zmarłego. Rodzina jednak nie jest pytana o zgodę na przeszczep, ale o to, jaka była wola zmarłego w tej sprawie za życia.

Niektóre narządy (nerka, segment wątroby) lub tkanki (szpik kostny) można pobierać od osób żywych pod warunkiem, że dawca wyrazi na to zgodę, a jego życie nie będzie narażone na niebezpieczeństwo. Jednak większość narządów i tkanek do przeszczepienia – nerki, serca, płuca, wątroby, trzustki, jelita i rogówki – pobiera się ze zwłok osób, które za życia nie wyraziły sprzeciwu na pobranie, oraz kiedy zostały już u nich wyczerpane wszystkie możliwości leczenia i stwierdzono komisyjnie śmierć mózgową. Osoby, które nie wyrażają zgody, by po śmierci pobrano ich narządy do transplantacji, powinny to zgłosić w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów wprowadzonym przez Poltransplant - można to zrobić osobiście, listownie lub przez formularz na stronie internetowej.

Oświadczenie woli to prosty druk, który jest deklaracją świadomej zgody człowieka na to, by po jego śmierci pobrać organy do przeszczepu (do pobrania poniżej lub na stronie internetowej). Dzięki nim bowiem będzie można uratować życie i zdrowie drugiego człowieka. Wypełniony dokument należy nosić zawsze przy sobie, w miejscu, które będzie sprawdzone w celu ustalenia tożsamości – w portfelu czy saszetce na dokumenty. O swojej woli należy także powiadomić bliskich, z których nasza deklaracja pozwoli zdjąć ciężar podejmowania decyzji, w sytuacji bólu i straty po śmierci członka rodziny.

Znalezienie podpisanego oświadczenia woli nie zwalnia lekarzy z obowiązku sprawdzenia w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, czy za życia dana osoba nie złożyła sprzeciwu.

Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia lub pobrania komórek lub tkanek w celu ich zastosowania u ludzi można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu. - brzmi przepis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2020 poz. 2134).

Każdy mieszkaniec Polski powinien być świadomy tego, jak temat transplantacji wygląda pod względem polskiego prawa. Powinniśmy zachęcić go do poinformowania rodziny o swojej woli na temat ewentualnego pośmiertnego oddania narządów, by uniknąć w przyszłości potrzeby domniemywania czyjeś woli w przypadku niespodziewanej śmierci. Według badań Centrum Badania Opinii Społecznej z 2016 roku 75% Polaków nie rozmawiało ze swoimi bliskimi na temat ewentualnego przeszczepienia narządów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Poltransplant.

Tekst: Halina Michalak/Wydział Polityki Społecznej

Źródło: Poltransplant

Drukuj Drukuj Email Email