Szkolenie z dostępności osobom o szczególnych potrzebach

6 kwietnia 2023

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Policach ukończyli cykl szkoleń z zapewniania dostępności osobom o szczególnych potrzebach w Powiecie Polickim.

Szkolenia zostały zorganizowane przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu "Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Północno-Zachodniego".  Obejmowały swoją tematyką: podstawy obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami - dostępność informacyjno - komunikacyjną (symulacje niepełnosprawności), ETR - tekst łatwy do czytania a język prosty, praca nad standardami/ rekomendacjami (dokument regulujący obsługę klienta ze szczególnymi potrzebami), dostępność architektoniczną, podstawy przeprowadzenia audytu architektonicznego, dostępność cyfrowa, plan działania w zakresie dostępności urzędu, a także obejmowały tematykę zatrudniania osób z niepełnoprawnościami, projektowanie uniwersalne oraz aspekty prawne i finansowe zatrudniania pracowników z niepełnosprawnościami, w tym korzyści ekonomicznie pozaekonomiczne.

Szkolenie okazało się bardzo pomocne przy obsłudze wszystkich klientów Urzędu.

* osoba o szczególnych potrzebach - osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Fotogaleria

Tekst: Daniel Kiełczewski Koordynator do spraw dostępności w Powiecie Polickim
Foto: Agnieszka Jaguszewska/Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email