Stowarzyszenie Polickie Amazonki realizuje zadanie „Dbamy o zdrowie”

30 sierpnia 2021

Członkinie Stowarzyszenia Polickie Amazonki

„Dbamy o zdrowie” –  to tytuł zadania publicznego zleconego  przez Powiat Policki Stowarzyszeniu Polickie Amazonki. Obejmuje ono edukację zdrowotną i promocję stylu życia, skupiające się wokół tematyki profilaktyki nowotworów piersi oraz funkcjonowania po mastektomii, czyli zabiegu usunięcia jednej lub obu piersi.

Realizacja wspomnianego zadania rozpoczęła się w kwietniu bieżącego roku i ma zakończyć się w grudniu 2021 r. Obejmuje ono m.in. organizację około dwugodzinnego spotkania z magistrem fizjoterapii, który nauczy amazonki z terenu powiatu polickiego automasażu ręki i blizn po chorobie onkologicznej, a także udzieli wskazówek co do profilaktyki. Takie spotkanie ma odbyć się w siedzibie Stowarzyszenia Polickie Amazonki mieszczącej się przy ul. Marii Konopnickiej 2.

Ponadto zorganizowane ma zostać spotkanie z amazonką, skierowane do członków Nowowarpieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Poprowadzą je w ramach wolontariatu członkinie Stowarzyszenia Polickie Amazonki mające odpowiednie doświadczenie i odpowiednią wiedzę. W jego trakcie poruszony zostanie zagadnienie świadomości na temat profilaktyki raka oraz wczesnego wykrywania zmian nowotworowych. Przewidziana jest również nauka samobadania na fantomie piersi.

Zadanie zakłada również objęcie Członkiń Stowarzyszenia Polickie Amazonki terapią masażem. Ma ona na celu wspomożenie funkcjonowania emocjonalnego i fizycznego osób po chorobie onkologicznej piersi poprzez zabiegi masaży relaksacyjnych  z elementami terapeutycznymi. Masaże są realizowane przez firmę „Wdepnij na masaż Katarzyna Zielińska”, mieszczącą się przy ul. 26 Kwietnia 12d w Policach.

Zadanie publiczne „Dbamy o zdrowie” jest współfinansowane ze środków Powiatu Polickiego.

Stowarzyszenie Polickie Amazonki działa już od 20 lat. Przed 2017 r. funkcjonowało pod dłuższą nazwą „Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Polickie Amazonki”. Udziela ono w ramach wolontariatu nieodpłatnej pomocy i wsparcia kobietom po chirurgii onkologicznej piersi oraz propaguje profilaktykę nowotworów piersi.

Tekst: Jakub Siusta

Foto: Stowarzyszenie Polickie Amazonki


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email