Stefan Marszałek ze złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego

31 stycznia 2024

Stojące osoby w rzędzie

Podczas LXI sesji Rady Powiatu w Policach, która odbyła się w piątek 26 stycznia, wręczono złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Stefanowi Marszałkowi.

Odznakę w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczył Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Dorżynkiewicz w obecności Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego, Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej, Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej, Radnych Rady Powiatu w Policach, zaproszonych gości, przyjaciół i rodziny Stefana Marszałka.

Odznaka została wręczona za wkład w rozwój województwa zachodniopomorskiego, a w szczególności za:

  • zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu,
  • zebranie i opracowanie wspomnień pierwszych powojennych mieszkańców Powiatu Polickiego w publikacjach "Oni byli pierwsi. Wspomnienia Polickich Pionierów",
  • pracę na rzecz polickiego koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,
  • pozytywny wpływ na tworzenie, na każdym szczeblu samorządu, warunków do współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność w odniesieniu do ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • pozytywny wkład w rozwoju tożsamości obywateli Województwa Zachodniopomorskiego.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email