Spotkanie noworoczne z Przedsiębiorcami z terenu Gminy Dobra

3 lutego 2017

1 lutego w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej odbyło się spotkanie noworoczne z Przedsiębiorcami z Gminy Dobra. Spotkanie otworzyli gospodarze wydarzenia Wójt Gminy Dobra Teresa Dera oraz Przewodniczący Rady Gminy Dobra Bartłomiej Miluch, życząc wszystkim wielu sukcesów i radości w nowym roku. Nie zabrakło także kilku miłych słów od Starosty Powiatu Polickiego Andrzeja Bednarka.

W programie spotkania przewidziano trzy prezentacje. Pierwszą prezentację na temat współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z beneficjentami w roku 2017 przedstawił Prezes WFOŚiGW Jacek Chrzanowski. Przedstawił w niej wiele profitów, jakie można uzyskać współpracując i korzystając z oferty WFOŚiGW (pobierz prezentację).

Kolejną prezentację pod tytułem "Alternatywne sposoby zabezpieczeń do zewnętrznych źródeł finansowania" przedstawiła Karolina Biegańska Główny Specjalista ds. instrumentów finansowych z Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, która również przygotowała wiele ciekawych propozycji dla przedsiębiorców z gminy Dobra (pobierz prezentację).

Następnie Wójt Gminy Dobra Teresa Dera oraz Sekretarz Gminy Dobra Rozalia Adamska przedstawiły prezentację na temat inwestycji prowadzonych w Gminie Dobra. Zostały wymienione najważniejsze inwestycje w różnych dziedzinach takich jak oświata, infrastruktura, Budżet Obywatelskie, działalność kulturalna i sportowa. Uczestnicy spotkania mogli aktywnie uczestniczyć w prowadzonej prezentacji, udzielając odpowiedzi na zadanie przez Wójt Gminy pytania. Prawidłowe odpowiedzi zostały nagrodzone albumem na temat gminy (pobierz prezentację).

Po zakończeniu części oficjalnej dla wszystkich zaproszonych gości przygotowany został poczęstunek.

Spotkanie było okazją do zapoznania się z ofertą WFOŚiGW w Szczecinie oraz Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, jak również do wymiany doświadczeń.

Tekst i Foto: Gmina Dobra

Drukuj Drukuj Email Email