Spotkanie informacyjne zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach

18 października 2023

Spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

We wtorek 17 października odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Polickiego. Głównym celem spotkania była informacja o realizowaniu zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach.

Uczestników spotkania przywitała Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach Halina Michalak.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli szkół i placówek, wzięli także udział przedstawiciele samorządu powiatowego: Starosta Policki Andrzej Bednarek, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach Agnieszka Bąk oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach Paweł Wieczorkowski.

Podczas spotkania przedstawiono kadrę specjalistów pracujących w Poradni, koordynujących współpracę z poszczególnymi placówkami oświatowymi. Zaprezentowano propozycję form pomocy i możliwości współpracy skierowanej dla nauczycieli, wychowawców lub specjalistów jednostek oświatowych z terenu Powiatu Polickiego oraz tematów prelekcji dla rodziców uczniów poszczególnych placówek w roku szkolnym 2023/2024.

Ponadto poinformowano o zawartym porozumieniu o partnerskiej współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach z Powiatowym Urzędem Pracy w Policach w zakresie wspomagania działań dotyczących doradztwa zawodowego na terenie Powiatu Polickiego.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email