Spotkanie informacyjne Zespołu Lokalnej Współpracy dot. obszarów Natura 2000

7 listopada 2017

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie zaprasza na pierwsze spotkania informacyjne Zespołów Lokalnej Współpracy, dotyczące opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Pierwsze otwarte spotkanie, odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 10 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach (sala 203, II piętro) o godz. 11.00.

Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 jest realizowane w ramach osi II, działania 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIS.02.04.00-00-019316-00).

Szczegółowy harmonogram

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 października 2017 r.


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email