Ruszył nabór kandydatów organizacji pozarządowych do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2016-2019

W dniu 23 maja br. ogłoszony został nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2016 – 2019.

Zgłoszenie kandydata odbywa się poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia kandydata na członka Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego”, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr 767/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania oraz złożenie jej wraz z wymaganymi dokumentami w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu:

1.osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub:

2.za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

Termin zgłaszania kandydatów na członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego upływa 13 czerwca 2016 r. O terminowości dokonania zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela główny specjalista Wieloosobowego stanowiska ds. społecznych i organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej – p. Małgorzata Kuncewicz (tel: 91 44 16 223; e-mail/: /mkuncewicz@wzp.pl).

Załączniki:

1. Uchwały Nr 767/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania - plik do pobrania

2. Tryb powoływania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - plik do pobrania

3. Karta zgłoszenia kandydat – załącznik  nr 1 do Trybu powoływania ZRDPP 

4. Imienna rekomendacja – imienna rekomendacja - załącznik  nr 2  do Trybu powoływania ZRDPP

5. Oświadczenie kandydata – załącznik nr 3 do Trybu powoływania ZRDPP

6. Karta do głosowania –załącznik  nr 4 do Trybu powoływania ZRDPP

Drukuj Drukuj Email Email