Rogatki na przejazdach kolejowych w Warzymicach

1 lutego 2018

Dwa przejazdy kolejowe w Warzymicach mają już rogatki. To efekt współpracy samorządów Powiatu Polickiego, rady sołeckiej, mieszkańców i służb mundurowych.

Na przejazdach kolejowych dochodziło do wielu niebezpiecznych zdarzeń. Na przykład w 2010 roku doszło do wypadku autobusu PKS jadącego do Pargowa, w 2013 roku śmierć poniosło małżeństwo z Warzymic, a w 2017 roku pasażer samochodu osobowego. Na drugim przejeździe kolejowym pod pociąg wjechała ciężarówka. Przejazdy kolejowe należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych. Dojazd do nich nie jest prostopadły, a dla mieszkańców osiedla Brzeziny sygnalizator świecił pod słońce. Zdarzały się przypadki, że sygnalizacja nie zadziałała kiedy przejechał pociąg albo długo się paliła, a pociąg nie przejeżdżał. Często pojawiały się dodatkowe tabliczki "sygnalizacja uszkodzona".

W piątek 26 stycznia testowano funkcjonowanie rogatek drezyną. Najpierw włączyły się czerwone światła oraz dźwięk. Potem zamknęły się szlabany dla kierowców oraz osobne dla pieszych i przejechał pociąg. Na razie w okresie testowym pociągi jeszcze będą zwalniać do 20 km/h i pozostawione zostaną znaki STOP przed przejazdami. Potem zostaną zdemontowane i przejazdy kolejowe będą funkcjonować w kategorii B, a nie tak jak było przez lata w kategorii C.

Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych była priorytetem wskazanym w działaniach przez Powiatową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Polickim powołaną przez Starostę Polickiego w styczniu 2015 r., w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich samorządów funkcjonujących na obszarze Powiatu Polickiego oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.

Powołana rada stanowi doskonałą platformę do wymiany doświadczeń i dyskusji nad wspólnymi zintegrowanymi działaniami zmierzającymi do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych i przejazdów kolejowych.

W czerwcu 2016 r. wystosowano list otwarty do Prezesa Zarządu PKP PLK o zintensyfikowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym przez drogę powiatową 3920 Z , która znajduje się na pograniczu miejscowości Przecław i Warzymice. Sygnatariuszami listu byli przedstawiciele władz samorządowych, sołtysi miejscowości Przecław i Warzymice oraz Komendant Powiatowy Policji w Policach, Komendanci Straży Gminnych w Dobrej i Kołbaskowie, a także Komendant Straży Miejskiej w Policach.

Tekst: przeclaw24.pl, Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: przeclaw24.pl


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email