Rekrutacja do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach

20 czerwca 2023

na cieniowanym tle w kolorze niebieskim zarysy niebieskich postaci stojących, nad nimi napis w białym kolorze rekrutacja 2023/24, a na środku logo Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach

 

 

 

 

Ośrodek jest placówką edukacyjno-rehabilitacyjną dla dzieci i młodzieży do 24 roku życia z różnymi niepełnosprawnościami:

  • z niepełnosprawnością ruchową,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
    lekkim,
  •  z niepełnosprawnościami sprzężonymi (z wyłączeniem niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim).

Ośrodek zapewnia odpowiednie nauczanie, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości ucznia.

Rekrutacja

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1  dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach do swoich szkół przyjmuje dzieci i młodzież z całej Polski w trakcie całego roku szkolnego, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i skierowania z Wydziałów Oświaty odpowiedniego Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta.

Szczegóły rekrutacji dostępne są na stronie internetowej ośrodka.

Źródło: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1  dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach 


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email