Punkt Informacyjny Systemu Wczesnego Ostrzegania na Baltic Economic Congress w Szczecinie

20 września 2022

dłonie ludzkie na klawiaturze laptopa

Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości działające w Poznaniu zaprasza przedsiębiorców na swoje stoisko na Baltic Economic Congress w Szczecinie, gdzie udzielane będą wyczerpujące informacje o „Systemie wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” (SWO).

W dniach 20-21 września 2022 w Operze na Zamku w Szczecinie odbędzie się Baltic Economic Congress, którego celem jest dyskusja, wymiana poglądów, poznanie najnowszych trendów gospodarczych oraz identyfikacja szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorstw.

W trakcie wydarzenia odbędą się debaty na  temat trendów i perspektyw gospodarczych, gospodarki 4.0, współpracy transgranicznej, zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym czy sukcesji w biznesie.

Ponadto w oznaczonym stoisku zostanie uruchomiony Punkt Informacyjny SWO, gdzie można będzie porozmawiać  o Systemie Wczesnego Ostrzegania oraz o działaniach realizowanych w ramach Dyrektywy Restrukturyzacyjnej, czy opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii Polityce Nowej Szansy 2.0 .

SWO stawia na rozwój i wsparcie firm na wczesnym etapie różnego rodzaju trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, kiedy można jeszcze rozwiązać je poprzez pozafinansowe narzędzia dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa. Będzie ona też zawierać rekomendacje w zakresie szkoleń i doradztwa w celu przezwyciężenia trudności. Na jej podstawie przedsiębiorca wybierze dla siebie lub pracowników usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Najbliższy nabór do projektu jest planowany na jesień tego roku i będzie prowadzony do osiągnięcia maksymalnej liczby zgłoszeń w danym makroregionie.

Więcej informacji o konkursie znaleźć można na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . Można je uzyskiwać także telefonicznie w Biurze Regionalnym PARP w Poznaniu, pod numerem telefonu 61-291-00-39 w dni robocze w godzinach od 8.30 do 16.30.

Z agendą wydarzenia można zapoznać się na stronie głównego organizatora – Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie: O Kongresie | Północna Izba Gospodarcza (polnocnaizba.pl).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest państwową osobą prawną działającą w ramach Grupy PFR powołaną do zarządzania funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. Biuro Regionalne PARP w Poznaniu odpowiada między innymi za kontakty z przedsiębiorcami z terenu Polski Zachodniej, a zwłaszcza województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

 

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Zdjęcie: Pixabay

Drukuj Drukuj Email Email