Przyjazd Konsula Ukrainy z Gdańska do Szczecina w dniach 28-29 listopada

17 listopada 2023

Dwie flagi: Polski i Ukrainy

Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej informuje, iż w dniach 28-29 listopada 2023 r. w Szczecinie Konsul z Konsulatu Ukrainy w Gdańsku będzie przyjmować obywateli Ukrainy, którzy przebywają w województwie zachodniopomorskim.

Miejsce: Centrum Pomocy Szczecinie Ukrainie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, Szczecin

Harmonogram pracy:  28.11.2023 r. (08:30 - 15:30),  29.11.2023 r. (08:30 - 14:30).

UWAGA! Obowiązkowa rejestracja telefoniczna na wizytę do Konsula.

Rejestracja pod numerem telefonu +48 91 421 16 18 w dniach 20-24 listopada w godzinach od 8:30 do 15:00.

Odbiór GOTOWYCH paszportów zagranicznych i potwierdzeń nadania ukraińskiego obywatelstwa odbywa się w kolejce na miejscu, bez konieczności rejestracji telefonicznej.

W ramach wyjazdowej usługi konsularnej obywatele Ukrainy będą mogli zwrócić się do Konsula WYŁĄCZNIE w następujących sprawach:

  • przedłużenia terminu ważności paszportu zagranicznego (dotyczy paszportów, które są ważne nie więcej niż 2 miesiące bądź ich termin ważności już upłynął);
  • wpisania informacji o dziecku do dokumentu paszportowego jednego z rodziców;
  • złożenia wniosku o nadanie obywatelstwa ukraińskiego dla dzieci urodzonych na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Ukrainy w Gdańsku (województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie);
  • wpisu osoby do rejestru konsularnego;
  • poświadczenie podpisu na oświadczeniu o nieprzebywaniu w związku małżeńskim;
  • poświadczenie podpisu pod wnioskiem o przyjęcie/odmowę przyjęcia spadku;
  • poświadczenie podpisu na zgodzie na wyjazd małoletniego dziecka za granicę;
  • potwierdzenia faktu, że osoba jest żywa i zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • udzielania konsultacji w sprawach konsularnych;
  • odbioru GOTOWYCH paszportów zagranicznych oraz zaświadczeń o nabyciu obywatelstwa ukraińskiego (w celu odbioru gotowych dokumentów wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod linkiem. (Rejestracja na odbiór dokumentów w Szczecinie dostępna do 20 listopada 2023 r.).

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w celu wykonania ww. czynności konsularnych, znajdują się na stronie internetowej Konsulatu Ukrainy w Gdańsku.

OSOBY ZGŁASZAJĄCE SIĘ DO KONSULA OBOWIĄZKOWO MUSZĄ POSIADAĆ KSEROKOPIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I WYPEŁNIONY WNIOSEK


Почесний Консул України в Щецiні Генрик Колодій інформує, що 28-29 листопада 2023 року в м. Щецін Консульство України в Гданську здійснить виїзні консульські обслуговування для громадян України, які перебувають у Західнопоморському воєводстві.

Місце проведення: Інформаційний центр для громадян України, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, Szczecin
Графік прийому відвідувачів: 28.11.2023 р. (08:30 - 15:30),  29.11.2023 р. (08:30 - 14:30).

Увага! Обов'язковий попередній запис на прийом в Щеціні буде здійснюватися у телефонному режимі за номером +48 91 421 16 18 в період з 20 по 24 листопада 2023 року з 9:00 до 15:00

Відбір ОФОРМЛЕНИХ паспортів та довідок про набуття громадянства відбувається в порядку "живої" черги без необхідності реєстрації по телефону

В рамках виїзного консульського обслуговування громадяни України зможуть звернутися ВИКЛЮЧНО з питань:
продовження строку дії закордонного паспорта (може бути оформлене не раніше, ніж за 2 місяці до дати закінчення терміну дії паспорта),
внесення інформації про дитину до паспортного документа одного батьків,
складення заяви для оформлення набуття громадянства України за народженням для дітей, які народилися в межах консульського округу Консульства України в Гданську (Поморське, Куявсько-Поморське, Вармінсько-Мазурське, Західнопоморське воєводства),
складення заяви для отримання дублікату свідоцтва та/або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану,
взяття на консульський облік,
засвідчення підпису на заяві про неперебування у шлюбі,
засвідчення підпису на заяві про прийняття / відмову від прийняття спадщини,
засвідчення підпису на заяві-згоді про виїзд неповнолітньої дитини за кордон,
посвідчення факту, що фізична особа є живою,
надання консультацій з консульських питань,
отримання ОФОРМЛЕНИХ закордонних паспортів та довідок про набуття громадянства України (Для відбору оформлених документів обов’язковий попередній запис за посиланням: https://forms.gle/1ea9yFcjTfcV8pJEA. Запис для відбору оформлених документів у Щеціні  доступний до 20 листопада 2023 року).

З переліком документів та копій з них, які необхідно подавати для вчинення вищезазначених консульських дій можна ознайомитися на сайті Консульства України в Гданську: https://gdansk.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya

УВАГА!! ПОТРІБНО МАТИ КОПІЇ НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЗАПОВНЕНУ ЗАЯВУ!!

Drukuj Drukuj Email Email