Przyjazd Konsula Ukrainy z Gdańska do Szczecina w dniach 18-19 kwietnia

9 kwietnia 2024

Dwie flagi: Polski i Ukrainy

Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej informuje, iż w dniach 18-19 kwietnia 2024 roku Konsulat Ukrainy w Gdańsku będzie świadczył usługi konsularne na terenie miasta Szczecin.

Miejsce: Centrum Pomocy Szczecinie Ukrainie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, Szczecin
Harmonogram pracy: 18.04.2024 (08:30-15:30), 19.04.2024 (08:30-14:00).

UWAGA! Obowiązkowa rejestracja telefoniczna na wizytę do Konsula. Rejestracja pod numerem telefonu +48 91 421 16 18 w dniach 8-12 kwietnia w godzinach od 9:00 do 15:00.

W celu odbioru gotowych dokumentów wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod linkiem.

Rejestracja na odbiór dokumentów w Szczecinie dostępna do 12 kwietnia 2024 r. 

Odbiór GOTOWYCH paszportów zagranicznych i potwierdzeń nadania ukraińskiego obywatelstwa odbywa się w kolejce na miejscu, bez konieczności rejestracji telefonicznej.

W ramach wyjazdowej usługi konsularnej obywatele Ukrainy będą mogli zwrócić się do Konsula WYŁĄCZNIE w następujących sprawach:

 • Przedłużenia terminu ważności paszportu zagranicznego (dotyczy paszportów, które są ważne nie więcej niż 2 miesiące bądź ich termin ważności już upłynął);
 • wpisania informacji o dziecku do dokumentu paszportowego jednego z rodziców;
 • złożenia wniosku o nadanie obywatelstwa ukraińskiego dla dzieci urodzonych na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Ukrainy w Gdańsku (województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie);
 • wpisu osoby do rejestru konsularnego;
 • poświadczenie podpisu na oświadczeniu o nieprzebywaniu w związku małżeńskim;
 • poświadczenie podpisu pod wnioskiem o przyjęcie/odmowę przyjęcia spadku;
 • poświadczenie podpisu na zgodzie na wyjazd małoletniego dziecka za granicę;
 • udzielania konsultacji w sprawach konsularnych;
 • odbioru GOTOWYCH paszportów zagranicznych oraz zaświadczeń o nabyciu ukraińskiego obywatelstwa.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w celu wykonania ww. czynności konsularnych, znajdują się na stronie internetowej Konsulatu Ukrainy w Gdańsku.

UWAGA!! OBOWIĄZKOWO NALEŻY MIEĆ KOPIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW I WYPEŁNIONY WNIOSEK!!


Почесний Консул України в Щецiні Генрик Колодій інформує, що 18-19 квітня 2024 року Консульство України в Гданську здійснить виїзне консульське обслуговування у місті Щеціні.


Місце проведення: Інформаційний центр для громадян України, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, Szczecin
Графік прийому відвідувачів: 18.04.2024 р. (08:30 – 15:30), 19.04.2024 р. (08:30 – 14:00).

Увага! Обов'язковий попередній запис на прийом в Щеціні буде здійснюватися у телефонному режимі за номером +48 91 421 16 18 в період 8-12 квітня 2024 року з 9:00 до 15:00.

Для відбору оформлених документів обов'язковий попередній запис за посиланням:
 https://forms.gle/1ea9yFcjTfcV8pJEA (Запис для відбору оформлених документів у Щеціні  доступний до 12 квітня 2024 року включно). 

Додаткової реєстрації по телефону для відбору ОФОРМЛЕНИХ паспортів та довідок про набуття громадянства здійснювати не потрібно.

В рамках виїзного консульського обслуговування громадяни України зможуть звернутися
 ВИКЛЮЧНО з питань:

 • продовження строку дії закордонного паспорта (може бути оформлене не раніше, ніж за 2 місяці до дати закінчення терміну дії паспорта),
 • внесення інформації про дитину до паспортного документа одного батьків,
 • складення заяви для оформлення набуття громадянства України за народженням для дітей, які народилися в межах консульського округу Консульства України в Гданську (Поморське, Куявсько-Поморське, Вармінсько-Мазурське, Західнопоморське воєводства),
 • складення заяви для отримання дублікату свідоцтва та/або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану,
 • взяття на консульський облік,
 • засвідчення підпису на заяві про неперебування у шлюбі,
 • засвідчення підпису на заяві про прийняття/відмову від прийняття спадщини,
 • засвідчення підпису на заяві-згоді про виїзд неповнолітньої дитини за кордон,
 • посвідчення факту, що фізична особа є живою,
 • надання консультацій з консульських питань,
 • отримання ОФОРМЛЕНИХ закордонних паспортів та довідок про набуття громадянства України.

Для відбору оформлених документів обов'язковий попередній запис за посиланням: https://forms.gle/1ea9yFcjTfcV8pJEA (Запис для відбору оформлених документів у Щеціні доступний до 02 лютого 2024 року).

З переліком документів та копій з них, які необхідно подавати для вчинення вищезазначених консульських дій можна ознайомитися на сайті Консульства України

в Гданську: 

  • https://gdansk.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya

!!УВАГА ПОТРІБНО МАТИ КОПІЇ НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЗАПОВНЕНУ ЗАЯВУ!!

Drukuj Drukuj Email Email