Przekaż swój 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego

4 stycznia 2017

13 organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie powiatu polickiego będzie mogło otrzymać od Państwa 1% podatku za rok 2016. Warto wesprzeć organizację z naszego powiatu!

Poniżej prezentujemy wykaz OPP z terenu Powiatu Polickiego, którym można przekazać 1% podatku. 

Organizacje pożytku publicznego posiadające siedzibę na terenie Powiatu Polickiego:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” - KRS 0000224754

Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – KRS 0000102162

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów - KRS 0000161200

Stowarzyszenie „Lions Club” Police – KRS 0000206385

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police – KRS 0000218397

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” - KRS 0000255565

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej – KRS 0000349297

Stowarzyszenie „Razem” - KRS 0000333056

Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar” - KRS 0000228778

Fundacja Edukacji Rodzinnej – KRS 0000399978

Organizacje pożytku publicznego – organizacje krajowe, które posiadają terenowe jednostki organizacyjne (koła) na terenie Powiatu Polickiego:

W przypadku tych organizacji sugeruje się wskazanie nazwy konkretnej terenowej jednostki organizacyjnej (koła) w rubryce PIT-u pn.”Informacje uzupełniające”.

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski ze wskazaniem
na Koło w Policach – KRS 0000029381

Polskie Stowarzyszanie Diabetyków ze wskazaniem na Koło nr 15 w Policach – KRS 0000037573

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce ze wskazaniem na Koło
w Policach – KRS 0000154454

1% to nasz mały gest, który innym może dać wiele możliwości!

Warto dodać, że w zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy oddać swój 1%. Należy tylko wpisać w konkretnej rubryce numer KRS oraz kwotę, jaką przekazujemy.

Wypełniając PIT-37 będzie to pole numer 124 i 125. Jeśli chcemy przekazać nasz 1% na konkretnego podopiecznego, należy wypełnić także pola 126-128. 

Powyższa lista powstała w oparciu o wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 zamieszczony na stronie internetowej BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [patrz: art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)].

Drukuj Drukuj Email Email