Przedstawiciele SOSW Nr 1 w Policach z wizytą w Madrycie

23 listopada 2016

W dniach od 14 do 18 listopada 2016 czworo nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach im. Marii Grzegorzewskiej uczestniczyło w projekcie, który odbył się w ramach programu Erasmus Plus Młodzież pt: „Włączanie osób niepełnosprawnych w rynek pracy poprzez zajęcia pozalekcyjne”. Siedziba partnerskiej Fundacji Juan XXIII Roncali znajduje się w Madrycie, a sama fundacja zajmuje się podejmowaniem różnorodnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie (m. in. organizacją szkoleń, zapewnieniem pobytu dziennego, a także zatrudnianiem).

Współczesny rynek pracy wymaga od kandydatów na zatrudnienie coraz wyższych kwalifikacji. Osoby niepełnosprawne w dalszym ciągu mają trudności z równoprawnym dostępem do wszelkich szkoleń zawodowych, a w związku z tym, z samym zatrudnieniem. Wskaźnik bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych jest znacznie wyższy niż ogólna stopa bezrobocia ludności europejskiej. Projekt miał na celu wymianę doświadczeń między profesjonalistami z tych instytucji, które działają na płaszczyźnie edukacji, opieki i zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Wyjazd ten umożliwił nauczycielom Ośrodka uważne przyjrzenie się fundacjom, szkołom i szpitalom, które funkcjonują w Madrycie i realizują potrzeby osób niepełnosprawnych. Sprowokował także swoistą dyskusję pomiędzy partnerami projektu. Dotyczyła ona realnych możliwości poszerzenia oferty placówek po to, aby zwiększyła się partycypacja społeczna osób, które wymagają dodatkowego wsparcia w codziennym życiu. Wyposażanie niepełnosprawnych osób w odpowiednie umiejętności ułatwiłoby im wejście na europejski rynek pracy. Wszystkie uwagi, spostrzeżenia i wnioski z tych spotkań zostaną wkrótce ujęte w formę prezentacji  i katalogu działań pozaformalnych.

Tekst: Agnieszka Chabasińska/SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach

Foto: SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach

Drukuj Drukuj Email Email