Projekt „ProfesjONalista”

25 sierpnia 2016

Projekt „ProfesjONalista” realizowany jest przez PCPR w Policach wspólnie z Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych w okresie od września 2016r. do września 2017r. Skierowany jest do 20 osób z niepełnosprawnościami z powiatu polickiego. Uczestnicy w ramach projektu opanują deficytowe zawody, takie jak kucharz i cukiernik. Szkolenie zawodowe zakończone zostanie egzaminem czeladniczym. Gwarantujemy 3-miesięczne staże u pracodawców oraz zatrudnienie. Więcej szczegółowych informacji podamy wkrótce. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy już teraz o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ul. Szkolna 2, tel. (91) 42 40 700.

Drukuj Drukuj Email Email