Program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

30 stycznia 2023

Działając dziś zmieniam jutro - plakat programu wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie rozpoczyna kolejne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

„Działając dziś, zmieniam jutro – program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

Wsparciem projektowym zostanie objętych łącznie 40 beneficjentów, w tym 26 kobiet oraz 14 mężczyzn. Są to osoby z niepełnosprawnością posiadające wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej oraz pochodzą z 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego (polickiego, goleniowskiego, stargardzkiego, gryfińskiego) oraz miasta Szczecina.

Celem głównym projektu przede wszystkim jest wzrost poziomu zatrudnienia u 40 niepełnosprawnych Uczestników Projektu posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej w terminie od 01.11.2022r. do 30.09.2023 r.

Z pewnością cele i rezultaty projektu zostaną osiągnięte w wyniku realizacji kompleksowego wsparcia dla każdego Uczestnika Projektu. Postawa społeczna, nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego, a w konsekwencji podjętych działań – podjęcie zatrudnienia.

FORMY WSPARCIA:

  • przygotowanie i realizacja indywidualnego planu działania dla uczestników projektu;
  • aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu;
  • realizacja szkoleń zawodowych, szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe;
  • realizacja staży zawodowych i pośrednictwa pracy.

REKRUTACJA odbędzie się w terminie: XII.2022-III.2023 r.

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres mailowy (magdalena@uniwersytetludowy.pl), pocztą oraz osobiście w biurze projektu (Mierzyn, ul. Welecka 13b) w dni robocze, w godz. 8.00-16.00.

Każdy z formularzy zgłoszeniowych zostanie oceniony pod kątem kryteriów obligatoryjnych.

Doradca natomiast oceni motywację, profil psychologiczny, predyspozycje oraz możliwość podjęcia pracy u kandydata.

W przypadku zainteresowania prosimy informację zwrotną na wskazany adres e-mail - z chęcią prześlemy formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Źródło: Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy

 

Drukuj Drukuj Email Email