„Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”

23 maja 2017

PROGRAM "SPOŁECZNIK" - zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych. Zadanie jest finansowane z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

O programie
Program „Społecznik” to nowa inicjatywa Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego mająca na celu wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego. Jego celem jest rozwój i pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

W ramach tego programu przewidziano udzielenie łącznie minimum 500 mikrodotacji w wysokości do 3000 zł o łącznej kwocie 1500 000 zł.

Zadanie finansowane jest z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i realizowane w okresie od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na terenie województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem podziału na 5 subregionów.

Kto może się ubiegać o środki
O mikrodotacje mogą ubiegać się zarówno organizacje pozarządowe działające na terenie województwa zachodniopomorskiego czyli stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jak również grupy nieformalne składające się z co najmniej 3 osób. W przypadku grup nieformalnych wymagane jest jednak posiadanie Opiekuna w postaci organizacji pozarządowej, z którą zostanie podpisana umowa na udzielenie mikrodotacji. Co ważne, pełnienie roli Opiekuna przez daną organizację nie wyklucza jej z ubiegania się o mikrodotację na realizację własnych zadań.

Na co można przeznaczyć środki
Regulamin Programu „Społecznik” pozwala na udzielenie mikrodotacji praktycznie na dowolny obszar działalności społecznej wymieniając szczegółowo 25 obszarów. Wśród nich znajduje się m.in. działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie i upowszechnianie wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom i pomoc rodzinie, działalność na rzecz równego traktowania, ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ekologia i ochrona zwierząt, kultura i sztuka, działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz szeroko pojęte działania edukacyjne i integracyjne.

Gdzie szukać szczegółowych informacji
Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i kompletem dokumentów znajdują się na stronie http://karrsa.eu/program-spolecznik/

Tekst i Foto: Program "Społecznik"


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email