Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

29 listopada 2022

Logo programu Dostępne Mieszkanie na zielonym tle, pośrodku znajduje się grafika człowieka w białym kolorze w białym domku wraz z napisem obok domku po prawej stronie Dostępne Mieszkanie obok

„Dostępne Mieszkanie” to temat kolejnego modułu programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” skierowany jest on do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:

  • ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjść na zewnątrz,
  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
  • nie ukończyłeś 65 roku życia,

możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl.

Wniosek można złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu Programu.

Więcej informacji na pfron.org.pl

Powiat Policki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach jest realizatorem powyższego programu.

Źródło: pfron.org.pl

Drukuj Drukuj Email Email