Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów

2 kwietnia 2021

Logo Rady Seniorów profesjonalne i zaangażowane

Celem projektu „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” jest wszechstronne wsparcie gminnych rad seniorów z regionu zachodniopomorskiego, tak aby jak najefektywniej mogły realizować swoją funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w działaniach na rzecz środowiska osób starszych.

Organizatorzy chcą tym projektem zainteresować nie tylko seniorów, ale także organizacje senioralne, samorządy oraz wszystkie osoby, którym bliskie są zagadnienia polityki senioralnej na szczeblu lokalnym.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty tematyczne oraz seminarium sieciujące (wymiana doświadczeń), z których będzie mogło skorzystać około 80 radnych, z co najmniej 8 rad seniorów.

Kluczowym działaniem, będzie natomiast opracowanie lokalnych strategii polityki senioralnej dla trzech wybranych gmin, z uwzględnieniem najlepszych praktyk w zakresie partycypacji obywatelskiej.

Finałem projektu będzie z kolei, pilotażowe wdrożenie zapisów strategii poprzez realizację co najmniej trzech senioralnych inicjatyw.

Na bazie zebranych doświadczeń, zostanie opracowany  przewodnik dla rad seniorów i samorządów, upowszechniający metodologię oraz dobre praktyki w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnej polityki senioralnej. Publikacja trafi do wszystkich samorządów w Polsce.

Realizatorem przedsięwzięcia jest Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina.


Źródło: radnysenior.pl/red. Agnieszka Jaguszewska, Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email