Prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 3916Z – Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Koralowej i Górnej w Bezrzeczu idą zgodnie z harmonogramem

2 lutego 2023

Przebudowa drogi powiatowej w gminie Dobra w m. Bezrzecze z lotu ptaka

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 3916Z – Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ul. Koralowej i Górnej w Bezrzeczu.

Na ulicy Miodowej wykonano wszystkie roboty branży sanitarnej oraz konstrukcję jezdni. Na połowie odcinka wbudowano również warstwę wiążącą. Na końcu ulicy Miodowej budowany jest zbiornik na wody opadowe z ulicy Górnej. Zakończono tam roboty ziemne i te związane z kanalizacją deszczową. Obecnie trwają prace brukarskie polegające na umocnieniu dna i skarp płytami ażurowymi.

W chwili obecnej realizowany jest odcinek ulicy Górnej od skrzyżowania z ul. Miodową w kierunku skrzyżowania ulic Koralowej, Górnej oraz Szkolnej, gdzie według dokumentacji projektowej ma powstać w ramach przebudowy minirondo. Na głębokości 4 metrów budowana jest kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami i wpustami deszczowymi, trwają też roboty branży elektrycznej i teletechnicznej. Do realizacji pozostało wykonanie oświetlenia, konstrukcji oraz nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów.

Oprócz tego 13 lutego rozpoczną się prace związane z budową minironda. W związku z tym, nastąpi zmiana tymczasowej organizacji ruchu. Znikną dwa odcinki z ruchem wahadłowym sterowanym światłami. Będzie jeden odcinek z ruchem wahadłowym, który obejmie swoim zakresem skrzyżowanie ulic Koralowej, Górnej i Szkolnej oraz niewielkie odcinki ulic Koralowej i Górnej. Dodatkowo zamknięty będzie w obie strony przejazd ulicą Szkolną.

­Przed nami sporo pracy i wyzwań. Będziemy się sukcesywnie przesuwać z robotami sieciowymi w kierunku pętli autobusowej. Na wiosnę czekają nas kolejne roboty związane z budową nawierzchni asfaltowych, a potem budowa chodników, zjazdów, nowej pętli autobusowej i parkingów. W dalszej kolejności planujemy również realizację oznakowania pionowego i poziomego, montaż wiat przystankowych i barierek przy szkole – tłumaczy Dawid Owczarczyk, Kierownik Budowy Eurovia Polska S. A.

Na realizację zadania Główny Wykonawca ma 18 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od 2 czerwca 2022 r. Na chwilę obecną prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem.

Inwestycja dotycząca przebudowy drogi powiatowej Bezrzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu warta jest 12 milionów 990 tysięcy złotych i uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 milionów 550 tysięcy złotych oraz w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 miliony 300 tysięcy złotych.

Ponadto, dzięki wzorowej współpracy pomiędzy samorządami, wsparcia finansowego udzieliła Gmina Dobra. Pozostała część środków finansowych pochodzi z budżetu Powiatu Polickiego.

Tekst: Eurovia Polska S.A., Magdalena Sochanowska/Naczelnik Wydziału Dróg Publicznych, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Eurovia Polska S.A.


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email