Powołano Radę Branżowego Centrum Umiejętności

16 października 2023

Członkowie Rady BCU na wspólnym zdjęciu

W czwartek 12 października powołano Radę Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

W skład Rady weszło 11 przedstawicieli instytucji, które zaangażowane są w tworzenie Branżowego Centrum Umiejętności:

 • Andrzej Bednarek (przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy),
 • Beata Chmielewska (przedstawiciel Powiatowej Rady Rynku Pracy),
 • Agnieszka Bąk (przedstawiciel organu prowadzącego BCU),
 • Agata Jarymowicz (przedstawiciel Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach),
 • Monika Przychodniak-Loga (przedstawiciel osób prowadzących zajęcia w BCU),
 • Karolina Kiełbasa (przedstawiciel osób prowadzących zajęcia w BCU),
 • Krzysztof Pietrusewicz (przedstawiciel osób prowadzących zajęcia w BCU),
 • Jerzy Klimczak (przedstawiciel organizacji pracodawców/stowarzyszeń lub samorządu zawodowego dla danej dziedziny),
 • Stanisław Oczkowicz (przedstawiciel organizacji pracodawców/stowarzyszeń lub samorządu zawodowego dla danej dziedziny),
 • Ewa Chmielewska (przedstawiciel organizacji pracodawców),
 • Sylwia Walczak (przedstawiciel organizacji pracodawców).

Na realizację projektu Powiat Policki otrzymał dofinansowanie w kwocie 13 000 000,00 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Całkowita wartość projektu wynosi 15 244 800,00 zł.

Liderem Projektu jest Powiat Policki, a realizatorem Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Partnerem Branżowym jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Partnerem Dodatkowym jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Partnerem przy realizacji projektu – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 

Zakres inwestycji obejmuje utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU), realizującego koncepcję Centrów Doskonalenia Zawodowego (CoVEs).

Głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży chemicznej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Policach z dziedziny przemysłu chemicznego.

W tym celu wybudowany zostanie nowy budynek jednokondygnacyjny wraz z konieczną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Planowana powierzchnia użytkowa budynku to 1086,22 m2. Budynek BCU projektowany i wykonany będzie jako obiekt pasywny i zgodny z zasadą DNSH, zgodny ze standardem budynków o niemal zerowym zużyciu energii. W budynku powstanie 6 pracowni chemicznych oraz 2 pracownie komputerowe.

Centrum powstanie przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Policki. W szkole jest prowadzone kształcenie zawodowe w zawodzie technik technologii chemicznej.

Projekt pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach" został podzielony na trzy etapy:

 • I etap: stworzenie BCU w przemyśle chemicznym – między innymi: realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, nadzór nad wykonaniem robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku BCU, zakup wyposażenia pomieszczeń i pracowni planowanych do utworzenia w BCU, powołanie BCU i włączenie do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.
 • II etap: wsparcie funkcjonowania BCU – między innymi: zatrudnienie pracowników BCU, powołanie Rady BCU, prowadzenie szkoleń, kursów i egzaminów, organizacja staży, spotkania z pracodawcami, prowadzenie doradztwa
 •  III etap: zarządzanie projektem – między innymi: koordynowanie realizacji projektu, postępowania przetargowe, nadzór nad inwestycją, zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email