Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach poszukuje lekarzy – członków składów orzekających

15 września 2020

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach poszukuje lekarzy – członków składów orzekających.

Poszukiwani są lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia specjalności: laryngolog, okulista, internista, chorób wewnętrznych, kardiolog, onkolog, chirurg, pulmonolog, psychiatra.

Warunkiem niezbędnym do udziału w posiedzeniach jest odbycie bezpłatnego szkolenia zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych.

Szczegółowych informacji udziela:

Przewodnicząca PZON w Policach – Anna Irek tel.: 91 4328151, e-mail: irek@policki.pl

Sekretarz PZON w Policach – Natalia Rafalska tel.:91 4328151, e-mail: rafalska@policki.pl

Drukuj Drukuj Email Email