Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach

30 marca 2020

UWAGA

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W POLICACH

Mając na uwadze wprowadzenie do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i związaną z tym zmianą funkcjonowania biura Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach tj. wyłączenie bezpośredniej obsługi klienta uprzejmie informuję, iż wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz odwołania od ww. orzeczeń mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji pocztowej lub elektronicznie poprzez platformę  ePUAP. Powyższe podyktowane jest koniecznością złożenia własnoręcznego podpisu na ww. dokumentach oraz konieczności dostarczenia ww. dokumentów w oryginale, co w przypadku przysłania dokumentów za pośrednictwem poczty e-mailowej nie jest możliwe.

Drukuj Drukuj Email Email