Powiat Policki złożył dwa wnioski w ramach 5. edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład”

9 sierpnia 2022

Skrzyżowanie ulic Asfaltowej, Piłsudskiego, Wojska Polskiego i Dębowej w Policach

Powiat Policki złożył dwa wnioski w ramach 5. edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

Piąta edycja programu dotyczyła rozwoju stref przemysłowych, a w czasie jej trwania można było złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 100 mln zł,
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 250 mln zł

Pierwszy wniosek dotyczył rozbudowy drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie układu drogowy stanowiący dostęp do terenów inwestycyjnych oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny obiektów produkcyjnych, produkcyjno-usługowych oraz tereny portowe. Tereny te stanowią zwartą i funkcjonalną całość o łącznej powierzchni przekraczającej 200 ha, na których posadowione są obiekty Grupy Azoty Police oraz obiekty Grupy Azoty Polyolefins, stanowiące jedną z największych w ostatnim czasie inwestycji w branży chemicznej w Europie. Planowana przez Wnioskodawcę inwestycja uzyskała pozytywną opinię spółek funkcjonujących na wskazanych terenach inwestycyjnych.

W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną ulica Cisowa i ulica Nabrzeżna w Policach, zmieniona zostanie konstrukcja jezdni dróg powiatowych wraz z rozbudową i budową ciągów pieszych, zjazdów indywidualnych i publicznych, skrzyżowań z drogami innych kategorii, zatok autobusowych oraz pozostałego zagospodarowania pasa drogowego dotyczącego m.in. odwodnienia jezdni, oświetlenia ulicznego oraz usunięcia kolizji z elementami infrastruktury technicznej niezwiązanej z ruchem drogowym – wymienia Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Przewidywany okres realizacji tej inwestycji wynosi powyżej 12 miesięcy. Przewidywana wartość inwestycji to 12 500 000,00 zł, a deklarowana kwota udziału własnego 250 000,00 zł, co stanowi 2% udziału własnego.

Drugi wniosek dotyczył przebudowy dróg powiatowych stanowiących dostęp do terenów inwestycyjnych położonych na terenie Gminy Police.

Przedmiotem tej inwestycji jest przebudowa układu drogowego stanowiącego dostęp do terenów inwestycyjnych oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny obiektów produkcyjnych, produkcyjno-usługowych oraz tereny portowe.  Planowana przez Wnioskodawcę inwestycja uzyskała pozytywną opinię spółek funkcjonujących na pobliskich terenach inwestycyjnych.

W ramach tej inwestycji przebudowana zostanie droga powiatowa na odcinku  od ulicy Asfaltowej do ul. Wojska Polskiego w Policach oraz droga powiatowa - pl. Chrobrego w Policach. Inwestycja realizowana będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj". W ramach zadania przebudowane zostaną drogi powiatowe w tym m. in.: wymieniona zostanie konstrukcja jezdni dróg powiatowych, przebudowane zostaną chodniki, zatoki autobusowe, miejsca parkingowe, zjazdy, skrzyżowania z drogami publicznymi, w miarę warunków terenowych zaplanowano budowę pasów rowerowych lub ścieżki rowerowej. Ponadto przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, usunięte zostaną kolizje z urządzeniami niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami – wymienia Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Przewidywany okres realizacji tej inwestycji wynosi powyżej 12 miesięcy, przewidywana wartość inwestycji to 62 450 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego wynosi 1 249 000,00 zł, co stanowi 2% udziału własnego.

Tekst: Karolina Wilk/Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email