Powiat Policki złożył 3 wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”

4 sierpnia 2021

Ulica Nadbrzeżna w Policach

28 lipca Powiat Policki złożył do Banku Gospodarstwa Krajowego 3 wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład".

Pierwszy z wniosków, to wniosek bez kwotowego ograniczenia. Dotyczy on przebudowy sieci dróg powiatowych Nr 3920Z, 3922Z i 3923Z w okolicach miejscowości Stobno.

Inwestycja polegać będzie na przebudowie sieci najbardziej zdegradowanych dróg powiatowych w Gminie Kołbaskowo stanowiących jej połączenie z Miastem Szczecin, tj. dróg wyprowadzających ruch we wszystkich kierunkach i obszarach zabudowy Gminy. Inwestycja obejmie również przebudowę drogi dojazdowej do planowanej przez GDDKiA w ramach Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina lokalizacji „Węzła Będargowo”. Inwestycja polegać będzie na przebudowie czterech dróg powiatowych poprzez podniesienie nośności do 11,5 ton na oś oraz dostosowanie do warunków technicznych.

Przewidywany okres realizacji inwestycji to powyżej 12 miesięcy, a przewidywana jej wartość to 48 000 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego to 2 400 000,00 zł.

Drugi z wniosków, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 milionów złotych dotyczy inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej.

Inwestycja ma na celu dostosowanie drogi powiatowej do warunków technicznych oraz jej ujednolicenie z odcinkiem drogi przebiegającym na terenie Miasta Szczecin. Inwestycja obejmować będzie budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w pasie drogowym, budowę i przebudowę chodników, zjazdów, skrzyżowań, budowę pasów rowerowych oraz budowę węzła przesiadkowego w tym pętli autobusowej i miejsc postojowych.

Przewidywany okres realizacji inwestycji to powyżej 12 miesięcy, a przewidywana jej wartość to 9 000 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego to 450 000,00 zł.

Trzeci z wniosków, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 milionów złotych, to rozbudowa drogi powiatowej nr 3933Z (ul. Cisowa) i 3934Z (ul. Nadbrzeżna) w Policach.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie dwóch dróg powiatowych - ul. Cisowej i ul. Nadbrzeżnej, stanowiących jeden ciąg komunikacyjny. Wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni wraz z rozbudową i budową ciągów pieszych, zjazdów indywidualnych i publicznych, skrzyżowań z drogami innych kategorii i zatok autobusowych. Droga ta stanowi jedno z głównych połączeń pomiędzy Policami, a Szczecinem, umożliwiając bezpośredni dojazd do zakładów przemysłowych, Portu Morskiego w Policach, ZCH Police oraz budowanej fabryki polimerów Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Przewidywany okres realizacji inwestycji to 12 miesięcy, a jej przewidywana wartość 5 600 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego to 600 000,00 zł.

W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda Jednostka Samorządu Terytorialnego czy związek Jednostek Samorządu Terytorialnego może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Tekst: Karolina Wilk/Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email