Powiat Policki z wyróżnieniem w konkursie „Lider Współpracy z NGO 2023”

18 września 2023

Wicestarosta Policki i Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej odbierają wyróżnienie

Powiat Policki otrzymał wyróżnienie w konkursie "Lider Współpracy z NGO 2023".

Uroczystość odbyła się 15 września w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wyróżnienie na ręce Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej i p.o. Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach Daniela Kiełczewskiego przekazała Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Teresa Kalina.

Konkurs "Lider Współpracy z NGO 2023" skierowany był do samorządów terytorialnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest promowanie funkcjonujących, sprawdzonych w praktyce rozwiązań w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

W związku z otrzymanym wyróżnieniem serdecznie dziękujemy prezesom organizacji pozarządowych oraz wszystkim pracownikom i osobom zaangażowanym w budowanie ekonomii społecznej w naszej społeczności lokalnej - mówi Daniel Kiełczewski p.o. Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach.

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email