Powiat Policki z nagrodą VII edycji konkursu „Zdrowy Samorząd”

8 marca 2024

Kilkanaście osób stojących na scenie, w tle telebimy

7 marca podczas uroczystej Gali IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach wręczone zostały statuetki dla zwycięzców VII edycji konkursu "Zdrowy Samorząd". Rada Konsultacyjna konkursu przyznała je tradycyjnie w trzech kategoriach - Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat i Zdrowe Województwo.

W kategorii "Zdrowy Powiat" zwyciężył Powiat Policki za realizację "Powiatowego programu przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim".

Statuetkę odebrała Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Program realizowany jest od 2022 r. do dzisiaj. Do programu zaproszone były dzieci w wieku 8 lat z wykrytymi zaburzeniami masy ciała pod postacią nadwagi i otyłości (>=90 centyl BMI wg OLAF). Opieka specjalistyczna obejmowała: konsultację lekarza, konsultację psychologa, konsultację dietetyka, konsultację ze specjalistą aktywności ruchowej. Była również prowadzona edukacja dla rodziców i dzieci w zakresie przeciwdziałania nadwadze i otyłości.

Kompleksowe badania przesiewowe w populacji 8-latków objęły 13 szkół podstawowych, łącznie 315 dzieci, z czego 224 dzieci zostało przebadanych. Przekazano rodzicom wszystkich dzieci indywidualny plan postępowania zdrowotnego z rekomendacjami dotyczącymi stylu życia w zakresie aktywności fizycznej, żywienia. U dzieci ze stwierdzoną nadwagą i otyłością przeprowadzono interwencję edukacyjno-zdrowotną.

Celem Konkursu Zdrowy Samorząd niezmiennie od lat jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które najbardziej efektywnie realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka.

Tekst: Rynek Zdrowia, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Rynek Zdrowia


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email