Powiat Policki uzyskał dotację z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”

13 września 2023

Plansza promująca realizowany projekt

Powiat Policki uzyskał dotację z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024". Kwota dotacji wynosi 100 000 złotych.

Projekt "Powiat Policki przeciw uzależnieniom" realizowany będzie do końca 2023 roku, a jego wsparciem objęta zostanie młodzież powyżej 12 roku życia, która uczęszcza do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki oraz rodzice, nauczyciele i pedagodzy.

W ramach projektu:

  • powstanie Powiatowy Antynarkotykowy Punkt Wsparcia z telefonem zaufania, w którym pomocy udzielać będzie specjalista ds. uzależnień,
  • w placówkach szkolnych odbywać się będą spotkania z młodzieżą dotyczące skutków zażywania narkotyków,
  • zespół ekspertów przeprowadzi i opracuje analizę zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności lokalnej w kontekście zagrożenia uzależnieniem od narkotyków,
  • nauczyciele wezmą udział w szkoleniu w ramach wdrożenia w program profilaktyki uniwersalnej "UNPLUGGED". Celem programu będzie ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) oraz ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego,
  • zorganizowane zostaną konferencje dla rodziców, nauczycieli i pedagogów oraz stworzone profilaktyczne filmy i materiały reklamowe.

Końcowym etapem projektu będzie przeprowadzenie ewaluacji w celu wytyczenia dalszych działań.


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email