Powiat Policki realizuje dwie inwestycje drogowe na terenie Gminy Kołbaskowo i Gminy Dobra oraz uzyskał dotację na aktywizację osób bezrobotnych

28 czerwca 2023

Grupowe zdjęcie samorządowców i wykonawcy pracy na tle reklamy

W środę 28 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący rozpoczętych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie Gminy Kołbaskowo i Gminy Dobra. Ponadto za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Policach Powiat Policki otrzymał dotację z Unii Europejskiej na aktywizację osób bezrobotnych.

W briefingu prasowym wzięli udział Starosta Policki Andrzej Bednarek, Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Dobra Teresa Dera, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach Paweł Wieczorkowski, Radna Rady Powiatu w Policach Małgorzata Siemianowska, Naczelnik Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach Magdalena Sochanowska i wykonawcy obu inwestycji drogowych: Dyrektor Oddziału Szczecin Eurovia Polska Paweł Knap i Prezes Zarządu RSK Wolin Sławomir Zinow.

Powiat Policki aktualnie rozpoczął dwie inwestycje drogowe na terenie Gminy Kołbaskowo i Gminy Dobra.

Pierwszą inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej nr 3920Z na odcinku Dołuje-Stobno. Wykonawcą inwestycji jest firma Eurovia Polska S.A., która wykona prace za kwotę 7 564 260,47 zł. Przewidziany termin zakończenia to koniec października br.

Inwestycja dotyczy modernizacji 2,5-kilometrowego odcinka drogi od skrzyżowania z Drogą Krajową nr 10 w Dołujach do pierwszego skrzyżowania w Stobnie, za wyjątkiem krótkiego odcinka od przychodni w Dołujach do lapidarium, który był remontowany kilka lat temu.

Powstanie też nowe oznakowanie pionowe i poziome, chodnik oraz zabezpieczenia sieci uzbrojenia gruntów.

Na realizację inwestycji Powiat Policki otrzymał 2 miliony złotych z III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - PGR, 3 miliony złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i 1 400 000,00 zł z budżetu Gminy Dobra. Pozostałą kwotę przeznaczył Powiat Policki ze swojego budżetu.

Drugą inwestycją aktualnie realizowaną przez Powiat Policki jest "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno, Etap II – m. Stobno". Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3923Z w miejscowości Stobno na odcinku około 1 kilometra, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3922Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3920Z.

W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Termin zakończenia inwestycji to 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wykonawcą inwestycja jest firma RSK Wolin. Wartość inwestycji wynosi 11 002 817,54 zł. Na jej realizację Powiat Policki otrzymał 4 987 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład i 5 004 085,34 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład w realizację inwestycji przekazała także Gmina Kołbaskowo.

Stosowną umowę na realizację inwestycji podpisali Starosta Policki Andrzej Bednarek, Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka i Prezes Zarządu RSK Wolin Sławomir Zinow.

Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy w Policach uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie polickim (I)", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 (FEPZ 2021 – 2027).

Powiatowe Urzędy Pracy są pierwszymi instytucjami, które zaczynają wykorzystywać środki z programów regionalnych w nowej perspektywie finansowej.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 116 klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Policach znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie polickim.

Projekt jest skierowany do:
1. osób w wieku 18-29 lat,
2. osób w wieku 55 lat i więcej,
3. osób długotrwale bezrobotnych,
4. kobiet,
5. osób o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach,
6. osób z niepełnosprawnościami.
 
Planowanymi rezultatami projektu są:
1) określenie ścieżki zawodowej przez 116 uczestników dzięki wsparciu w postaci pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz Indywidualnego Planu Działań.
2) podjęcie zatrudnienia przez 53 osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne
3) nabycie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem przez minimum 24 osoby.
4) nabycie doświadczenia zawodowego umożliwiającego podjęcie zatrudnienia przez 11 osób.
5) założenie działalności gospodarczej przez 42 osoby.

W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna. Dla każdego z uczestników zaplanowano przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzonej analizą umiejętności, kompetencji i predyspozycji (Indywidualny Plan Działań).

Na tej podstawie PUP będzie realizował odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.

1. Indywidualny Plan Działania, Poradnictwo zawodowe, Pośrednictwo pracy,
2. Szkolenia,
3. Staże,
4. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
5. Prace interwencyjne.

Warunkiem otrzymania wsparcia przez osoby młode w wieku do 29 roku życia jest przystąpienie do testu z zakresu kompetencji cyfrowych i zaliczenie go na poziomie bardzo dobrym lub dobrym.

W przypadku uzyskania gorszego wyniku zaproponowane zostanie uzupełnienie wiedzy z ww. zakresu podczas dodatkowego szkolenia lub warsztatów z doradcą zawodowym.

Okres realizacji projektu od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. (1,5 roku).
Wartość projektu : 2 241 154,79 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 904 981,57 zł

Fotogaleria

Test i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email