Powiat Policki otrzymał wsparcie z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

7 lipca 2020

Powiat Policki otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 16 080 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach  Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych dla następujących szkół:

1) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w kwocie 12 000 zł,

2) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie w kwocie 2 480 zł,

3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży w kwocie 1 600 zł.

Warunkiem przyznania dotacji organowi prowadzącemu szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, jest zapewnienie finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Tekst: Aleksandra Szubert/Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Internet


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email