Powiat Policki otrzymał grant na walkę z COVID-19

17 grudnia 2020

Informacja o projekcie

Powiat Policki podpisał umowę z Województwem Zachodniopomorskim o udzielenie grantu w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Powiatowi Polickiemu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 180 195,60 złotych.

Granty w ramach niniejszego projektu przeznaczone są na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 poprzez łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom.

Wsparcie finansowe będzie mogło być przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji, a także innych wydatków związanych z walką z COVID-19, wymaganych przepisami prawa. W ramach przedmiotowego projektu do szkół i placówek Powiatu Polickiego zakupione zostaną: stacje do dezynfekcji rąk, dozowniki bezdotykowe, generatory ozonu oraz lampy wirusobójcze i bakteriobójcze.

Tekst: Aleksandra Szubert/Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email