Powiat Policki ma 25 lat – to był trudny, ale owocny czas

1 marca 2024

Osiem osób stojących z dwoma kartonami na przodzie. W tle telebim

29 lutego w hotelu Dobosz w Policach odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Powiatu Polickiego.

Przybyłych gości przywitał Starosta Policki Andrzej Bednarek, który podziękował wszystkim osobom, które budowały Powiat Policki oraz wszystkim samorządowcom z terenu Powiatu Polickiego za wieloletnią współpracę na rzecz Mieszkańców.

Nasz Powiat jest szczególny. Zadania które wykonujemy to między innymi przeciwdziałanie bezrobociu, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, polityka społeczna i senioralna oraz edukacja ponadpodstawowa i specjalna. Powiat nie ma ani ziem, ani swoich ludzi. Dlatego tak ważna jest współpraca, bo bez niej realizacja tych zadań byłaby niemożliwa - mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek.

W czwartkowej uroczystości wzięli udział senatorowie RP Magdalena Kochan i Tomasz Grodzki, Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski, przedstawiciele samorządów z województwa zachodniopomorskiego na czele z Prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem, samorządowcy reprezentujący Gminy Powiatu Polickiego: Burmistrz Polic Władysław Diakun, Wójt Gminy Dobra Teresa Dera, Burmistrz Nowego Warpna Jarosław Burba, przedstawiciele służb i inspekcji, przedstawiciele pracodawców i organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy.

Pierwsze wybory do samorządu powiatowego odbyły się 11 października 1998 roku. To były początki powiatów. Warto podziękować tym osobom, które przyczyniły się do tych zdarzeń. Niewątpliwie niezwykłą rolę w tworzeniu powiatów odegrał ówczesny wicepremier Longin Komołowski - przypomniał Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski.

Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski w swoim wystąpieniu podkreślił, że reforma samorządowa była jedną z najlepszych w historii Polski po 1989 roku. 

Z kolei Prezydent Szczecina Piotr Krzystek zaznaczył, że samorządy wchodzące w skład Powiatu Polickiego współpracują z Gminą Miasto Szczecin na wielu płaszczyznach i przynosi to wymierne efekty, a Senatorowie RP Magdalena Kochan i Tomasz Grodzki wspomnieli o tym jak ważną rolę odgrywają w Polsce samorządy gminne i powiatowe.

Podczas Gali podziękowano za współpracę z Powiatem Polickim organizacjom pozarządowym oraz służbom i instytucjom. Wyróżniono pracowników, którzy pracują w Starostwie Powiatowym w Policach od samego początku, czyli od 25 lat. Dodatkowym punktem uroczystości było przekazanie wyróżnienia dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego i Sekretarza Powiatu Polickiego Mirosława Antoniewicza za wieloletnią pracę w samorządzie. 

W ramach podziękowania za współpracę z Powiatem Polickim, samorządowcy z Gmin Powiatu Polickiego na czele z Burmistrzem Polic Władysławem Diakunem, przekazali Zarządowi Powiatu w Policach dwa krzesła ewakuacyjne, które będą dostępne dla klientów Starostwa Powiatowego w Policach.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu skrzypaczki Agnieszki Flis - Agnes Violin.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email