Powiat Policki i Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie podpisali list intencyjny

17 listopada 2022

Starosta Policki Andrzej Bednarek, Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka i Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Rady Pożytku Publicznego

W środę 16 listopada w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Policach podczas posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach, podpisano list intencyjny pomiędzy Powiatem Polickim, a Fundacją Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie.

Ze strony Powiatu Polickiego list podpisali Starosta Policki Andrzej Bednarek i Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka, a ze strony Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego Prezes Angelika Felska.

List intencyjny wyraża wolę współpracy w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz mieszkańców Powiatu Polickiego w sferze szeroko rozumianej aktywności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej.

W ramach wspólnie wyrażonej woli współpracy strony listu zamierzają podejmować działania zmierzające do:

 • wspierania w samorozwoju osób w różnym wieku;
 • rozwoju działalności edukacyjnej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych;
 • rozwoju działalności oświatowej i kulturalnej oraz związanej ze sztuką ludową
  i rękodzielnictwem;
 • aktywizacji mieszkańców Powiatu Polickiego w zakresie sportu, rekreacji i turystyki;
 • rozwoju szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego;
 • szerzenia i upowszechniania idei Uniwersytetów Ludowych.

Ponadto strony listu deklarują, iż będą stwarzać przyjazne warunki do rozwoju wzajemnych kontaktów służących wspólnej realizacji prospołecznych projektów adresowanych do mieszkańców naszego powiatu, a także na bieżąco współpracować przy wzmacnianiu możliwości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego – Fundacja w zakresie prowadzonych przez organizację działań.

W tym  celu Powiat Policki wyraża gotowość do współdziałania m.in. na gruncie:

 • upowszechniania informacji na temat działalności fundacji;
 • obejmowania patronatem przedsięwzięć i projektów realizowanych przez organizację;
 • prowadzenia akcji promujących możliwość dokonania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych odpisu 1,5 % podatku;
 • pozyskiwania przez fundację niezbędnych dla jej działalności zewnętrznych zasobów organizacyjnych, technicznych i finansowych;
 • wspierania procesów integracji sektora organizacji pozarządowych mających siedzibę czy też działających na terenie Powiatu Polickiego w formie np. forum organizacji czy centrum inicjatyw

Fotogaleria

Tekst: Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email