Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Policach

25 kwietnia 2017

W dniu 20 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się XI posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach.

Głównymi tematami spotkania było zaopiniowanie:
1) „Kryteriów przyznawania w Powiecie Polickim dofinansowania, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów turnusach rehabilitacyjnych”;
2) procedur postępowania w sprawie dofinansowania, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych w 2017 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
3) procedur postępowania dotyczących realizacji w Powiecie Polickim programu pn. „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4) „Kryteriów przyznawania dofinansowania, ze środków budżetu Powiatu Polickiego, uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjno-wypoczynkowych”;
5) szczegółowego podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2017 r. na dofinansowanie przez Powiat Policki likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w Powiecie Polickim.

Po wyczerpujących informacjach przekazanych członkom Rady przez przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ww. materiały zostały zaopiniowane pozytywnie. W wolnych wnioskach członkowie Rady przedyskutowali również kwestie związane z kampanią informacyjną i większą aktywnością Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach. Na tym spotkanie zakończono.

Tekst: Halina Michalak/Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email