I posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach

7 kwietnia 2017

6 kwietnia odbyło się I posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach, podczas którego przedstawiono nowych członków Rady oraz wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Policach jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Polickiego w sprawach polityki rynku pracy. Wcześniej działała pod nazwą Powiatowa Rada Zatrudnienia w Policach.

Do zakresu działalności Rady należy w szczególności:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w Powiecie Polickim;
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
  • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla Powiatu Polickiego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowania opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach propozycji przeznaczenia środków będących w dyspozycji Powiatu Polickiego i sprawozdań z ich wykorzystania;
  • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w Powiecie Polickim;
  • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy z siedzibą w Szczecinie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
  • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowiska dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;
  • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;
  • delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z siedzibą w Szczecinie;
  • opiniowanie refundowanych z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy odbywają się co 3 miesiące. Jej kadencja trwa cztery lata.

Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach jest Wicestarosta Policki Mariusz Sarnecki, a Wiceprzewodniczącym Małgorzata Komar - przedstawiciel Północnego Związku Pracodawców.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady, Starosta Policki Andrzej Bednarek oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach Jan Sławczyński wręczyli nowopowołanym członkom listy gratulacyjne oraz drobne upominki promujące Powiat Policki.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email