Portal Aktywności Obywatelskiej

7 marca 2024

portal aktywności obywatelskiej wyraź swoją opinię

Mieszkańcy Europy od ubiegłego tygodnia mają do dyspozycji nowe narzędzie, które pozwala im mieć wpływ na kształtowanie polityki UE. Internetowa Platforma, angażując obywateli, pozwoli dzielić się pomysłami i dyskutować o nich, by w ten sposób kształtować politykę zjednoczonej Europy.

Platforma powstała na wniosek obywateli, którzy podczas Konferencji nt. przyszłości Europy wezwali do stworzenia otwartej i demokratycznej przestrzeni internetowej, w której mogliby wyrażać swoje pomysły i wymieniać się nimi z innymi w różnych kwestiach o znaczeniu europejskim.
 

Platformę znajdziemy na portalu.

Platforma umożliwia wypowiadanie się w dowolnym z 24 języków urzędowych UE. Inauguracyjny temat dyskusji to efektywność energetyczna!
 

Co stanie się z pomysłami, którymi podzielą się Państwo za pośrednictwem platformy?

Platforma zaprasza obywateli do wyrażania opinii na temat obecnej i przyszłej polityki europejskiej. Zapewnia bezpośredni i natychmiastowy wgląd w perspektywy i pomysły obywateli, dotyczące różnych kwestii. Ponadto debaty na platformie przyczynią się do pracy europejskich paneli obywatelskich w przyszłości. Oznacza to, że obywatele z całej UE mogą odegrać swoją rolę w przełomowych działaniach z zakresu demokracji uczestniczącej i wpływać na zalecenia, które wpłyną na kształt polityki Komisji.
 

Co trzeba zrobić, aby wyrazić swoją opinię?

Można wziąć udział w debacie, publikując opinie, komentując lub popierając opinie innych osób. Można je zamieszczać w dowolnym z 24 języków urzędowych UE.

Należy tylko utworzyć konto i zalogować się za pomocą EU-Login przez stronę platformy.

 
Po zalogowaniu się można dodać własny wpis, klikając przycisk "Nowy wpis +". Użytkownik może podać tytuł i treść swojego wpisu o maksymalnej długości odpowiednio 150 i 1500 znaków. Użytkownik może również skomentować wpis lub go "poprzeć". "Poparcie" można uznać za podobne do "polubienia" postu w innych formach mediów społecznościowych.
 
Państwa opinia się liczy!
 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Drukuj Drukuj Email Email